PSM Limanowa
BIP termo-modernizacja

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. G. Bacewicz w Limanowej ul. Kościuszki 23, 34-600 Limanowa

Administratorem danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. G. Bacewicz w Limanowej, ul. Kościuszki 23, 34-600 Limanowa.

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Dane kontaktowe IOD: Edward Sroka, adres poczty elektronicznej: iod@psm.limanowa.pl

Dane osobowe takie jak telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej są przetwarzane na podstawie zgody (Art. 6, ust. 1, pkt a RODO), natomiast pozostałe dane uczniów, rodziców oraz pracowników są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Art. 6, ust. 1, pkt c RODO).

Szczegółowe informacje są dostępne poniżej:

© 2019 PSM Limanowa - created by pamos