PSM Limanowa

Zasady rekrutacji

Egzaminy wstępne odbędą się 27 maja 2019r od godz. 15.00.

Polegają one na badaniu słuchu muzycznego, poczucia rytmu, pamięci muzycznej oraz inteligencji kandydata.

Zajęcia przygotowawcze do egzaminów wstępnych prowadzone będą:

Dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły powinny zawierać:

  1. Wypełniony kwestionariusz (skrócony akt urodzenia do wglądu)
  2. Zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia kandydata (w przypadku instrumentów dętych wymagane jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań do gry na tych instrumentach)
  3. Podanie o przyjęcie do szkoły z zaznaczeniem wyboru instrumentu (należy także zaznaczyć czy dziecko posiada dany instrument)
  4. 1 fotografię
  5. Opłatę za badanie przydatności kandydata do szkoły - 30,00 zł.(płatne w sekretariacie szkoły)

Termin składania dokumentów: do 21 maja 2019 roku

Przyjmujemy tylko kompletne dokumenty.

Kwestionariusz osobowy do pobrania w formacie pdf

© 2009 - 2018 PSM Limanowa - created by pamos