PSM Limanowa szkoła
BIP termo-modernizacja

Nasza szkoła rozpoczęła swoją działalność w 1969 roku. Powstała na bazie filii PSM im. F.Chopina w Nowym Saczu założonej z inicjatywy Mieczysława Mirka, ówczesnego dyrektora PSM w Nowym Sączu. Szkoła mieści się w zabytkowym budynku w centrum Limanowej przy ulicy Kościuszki 23. Od roku 1984 nosi imię Grażyny Bacewicz, wybitnej polskiej skrzypaczki i kompozytorki.

W szkole uczy się dziś ponad 200 dzieci, a wykwalifikowaną kadrą nauczycieli kieruje mgr Wincenty Curzydło. Szkoła zapewnia naukę w zakresie podstawowym (I stopnia), oznacza to, że po jej ukończeniu można kontynuować naukę w szkole średniej ( II stopnia).

Nauka trwa sześć lat ( dział dziecięcy) lub cztery ( dział młodzieżowy). W szkole prowadzone są klasy:

Lekcje gry na instrumencie odbywają się indywidualnie, natomiast zajęcia teoretyczne, zespoły, chór i orkiestra - prowadzone są w grupach.

Aby zostać uczniem szkoły muzycznej trzeba wybrać instrument, który nas interesuje i zdać egzamin wstępny polegający na:

W licznych koncertach organizowanych przez Szkołę w Limanowej i okolicach nasi uczniowie prezentują swe umiejętności. Z powodzeniem biorą też udział w konkursach w kraju i za granicą. Zdobyte laury jak i uznanie słuchaczy dają radość oraz motywację do dalszej pracy.

Gra na instrumencie wiąże się z systematyczną, często żmudną pracą, pokonywanie własnych słabości towarzyszących występom czy umiejętność pracy zespołowej to bardzo ważne czynniki w kształtowaniu charakteru młodego człowieka.

© 2019 PSM Limanowa - created by pamos