PSM Limanowa

Przesłuchania już za nami, wszystkim uczestnikom dziękujemy a laureatom gratulujemy.

Wyniki konkursu gitarowego

Wyniki konkursu skrzypcowego

Wyniki konkursu wiolonczelowego

Terminy przesłuchań konkursowych:

Gitara - 27.04.2016

Skrzypce - 28.04.2016

Wiolonczela - 29.04.2016

R E G U L A M I N

XVIII Małopolskiego Konkursu Młodych Skrzypków , Wiolonczelistów i Gitarzystów

Organizatorem XVIII Małopolskiego Konkursu Młodych Skrzypków, Wiolonczelistów i Gitarzystów jest Dyrekcja i Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Limanowej.

*

Honorowy patronat nad Konkursem pełni wizytator CEA regionu krakowskiego – pani mgr Lidia Skrzyniarz. Kierownictwo artystyczne sprawować będzie dyrektor PSM I stopnia w Limanowej- mgr Wincenty Curzydło, natomiast administracyjne pani Teresa Szewczyk – referent ds. uczniów.

*

Konkurs odbędzie się w dniach 27 – 30 kwietna 2016r w auli PSM I st. im. Grażyny Bacewicz w Limanowej i jest otwarty dla publiczności.

*

Celem przesłuchań młodych muzyków jest konfrontacja poziomu nauczania oraz wymiana doświadczeń pedagogicznych.

*

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie Szkół Muzycznych I stopnia. Uczniowie prywatnych i społecznych szkół muzycznych I st. nie zostaną zakwalifikowani.

*

Uczestników obowiązuje następujący program ramowy :

Skrzypce

Grupa I:

uczniowie klas III – IV cyklu 6 – letniego, uczniowie klas II – cyklu 4 - letniego
Program :
 1. Etiuda
 2. I cz. Koncertu
 3. Utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu

Grupa II:

uczniowie klas V – VI cyklu – 6 - letniego uczniowie klas III – IV cyklu 4 - letniego
Program :
 1. Etiuda dwudźwiękowa
 2. I cz. Koncertu
 3. Utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu

Wiolonczela

Grupa I:

uczniowie klas III – IV cyklu 6 – letniego, I – II cyklu 4 - letniego
Program:
 1. Etiuda
 2. Utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu

Grupa II:

uczniowie klas V i VI cyklu 6 – letniego, III i IV cyklu 4 – letniego
Program:
 1. S. Lee - Etiudy wybrane op. 31, 131 ( jedna wybrana )
 2. Sonata cz. I i II lub III i IV ( lub I cz. Koncertu )
 3. Utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu

Gitara

Grupa I:

uczniowie urodzeni po 31 XII 2005r.
Program:
 1. program dowolny - max 5 minut

Grupa II:

uczniowie urodzeni po 31 XII 2003r.
Program:
 1. Etiuda
 2. Rondo ( Rondino )
 3. Utwór dowolny

Grupa III:

uczniowie urodzeni po 31 XII 2000r.
Program:
 1. Etiuda
 2. Część sonaty ( sonatina ) lub forma wariacji lub 2 części kontrastowe suity bądź partity
 3. Dowolne preludium F. Tarrega
 4. Utwór dowolny

*

Program należy wykonać z pamięci. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna.

*

Zgłoszenie uczestnika nie zostanie przyjęte, jeżeli utwory w jego programie nie będą zgodne z Regulaminem Konkursu.

*

Jury przesłuchań powołuje dyrektor PSM I stopnia w Limanowej. Postanowienia Jury są nieodwołalne.

*

W Konkursie przewidziane są następujące nagrody: I, II, III oraz wyróżnienia. Laureaci otrzymują dyplomy z wyróżnieniem i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy i szkoły biorące udział otrzymują dyplomy uczestnictwa.

*

Szkoła może zgłosić pięciu uczestników w każdej grupie instrumentów.

*

Regulamin oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie internetowej www.psm.limanowa.pl.

*

W Konkursie przewidziane są następujące nagrody: I, II, III oraz wyróżnienia. Laureaci otrzymują dyplomy z wyróżnieniem i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy i szkoły biorące udział otrzymują dyplomy uczestnictwa.

*

Uczniowie, nauczyciele i akompaniatorzy przyjeżdżają na podstawie delegacji. Koszty podróży i wyżywienia pokrywają szkoły delegujące.

*

Szczegółowy harmonogram Konkursu zostanie przesłany po otrzymaniu zgłoszeń. Przydział sal do rozegrania się przed występem otrzymają uczestnicy w dniu Konkursu.

*

Ze względu na kształcący charakter przesłuchań zainteresowani nauczyciele będą mieli możliwość wziąć udział w konferencji podsumowującej po zakończeniu Konkursu.

*

Wpisowe w kwocie 100 złotych od uczestnika należy przekazać na konto Rady Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Limanowej ul. Kościuszki 23 – numer konta : 36 2030 0045 1110 0000 0276 4830. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

*

Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie należy nadesłać do dnia 30 marca 2016 roku. Kartę zgłoszenia ( do pobrania na stronie internetowej szkoły) wraz z kopią dowodu wpłaty należy przesłać drogą elektroniczną na adres : sekretariat-psm@wp.pl lub fax/018 3371 – 109

*

Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela mgr Edyta Lachor – Mitkowska – za –ca dyrektora w poniedziałki i czwartki w godz. 14.30 – 17.00 ( adres j.w. ).

Pliki do pobrania

Karta zgłoszenia

XVII Małopolski Konkurs Młodych skrzypków, wiolonczelistów i gitarzystów.

Wyniki konkursu gitarowego:

GRUPA I GRUPA II GRUPA III

Punktacja - gitara

XVII Małopolski Konkurs Młodych skrzypków, wiolonczelistów i gitarzystów.

Wyniki konkursu - skrzypce:

Punktacja - skrzypce I grupa

Punktacja - skrzypce II grupa

Wyniki konkursu - wiolonczela:

Punktacja - Wiolonczela grupa II i II

[Powrót do góry]

© 2009 PSM Limanowa - created by pamos