PSM Limanowa

UWAGA!

XX OGÓLNOPOLSKI KONKURS MŁODYCH SKRZYPKÓW, WIOLONCZELISTÓW I GITARZYSTÓW

Regulamin:

Organizatorem XX Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Skrzypków, Wiolonczelistów i Gitarzystów jest Dyrekcja i Rada Rodziców Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Limanowej.

Honorowy patronat nad Konkursem pełni Centrum Edukacji Artystycznej . Kierownictwo artystyczne sprawować będzie dyrektor PSM I stopnia w Limanowej - mgr Wincenty Curzydło, natomiast administracyjne Teresa Szewczyk – starszy referent ds. uczniów.

Konkurs odbędzie się w dniach 27 – 29 kwietna 2022 roku w auli PSM I st. im. Grażyny Bacewicz w Limanowej i jest otwarty dla publiczności.

Celem przesłuchań młodych muzyków jest konfrontacja poziomu nauczania oraz wymiana doświadczeń pedagogicznych.

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie Szkół Muzycznych I stopnia. Uczniowie prywatnych i społecznych szkół muzycznych I st. nie zostaną zakwalifikowani.

Uczestników obowiązuje następujący program :

Skrzypce

Grupa I : uczniowie klas III – IV cyklu 6 – letniego, uczniowie klas II – cyklu 4 – letniego

 1. I część Koncertu
 2. Utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu

Grupa II : uczniowie klas V – VI cyklu – 6 - letniego, uczniowie klas III – IV cyklu 4 - letniego

 1. I część Koncertu
 2. Utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu

Wiolonczela

Grupa I :uczniowie klas III – IV cyklu 6 – letniego, I – II cyklu 4 – letniego

 1. Etiuda
 2. Utwór dowolny ( nie sonata i nie koncert ) z towarzyszeniem fortepianu

Grupa II : uczniowie klas V i VI cyklu 6 – letniego, III i IV cyklu 4 – letniego

 1. S. Lee - Etiudy wybrane op. 31, 131 ( jedna wybrana )
 2. Sonata cz. I i II lub III i IV ( lub I cz. Koncertu )
 3. Utwór dowolny z towarzyszeniem fortepianu

Gitara

Grupa I : uczniowie urodzeni po 31 XII 2011r.

 1. program dowolny - max 5 minut

Grupa II : uczniowie urodzeni po 31 XII 2009r.

 1. Etiuda
 2. Rondo ( Rondino )
 3. Utwór dowolny

Grupa III : uczniowie urodzeni po 31 XII 2006r.

 1. Etiuda
 2. Część sonaty ( sonatina ) lub forma wariacji lub 2 części kontrastowe suity bądź partity
 3. Dowolne preludium F. Tarrega
 4. Utwór dowolny

Program należy wykonać z pamięci. Kolejność wykonywanych utworów jest dowolna.


Zgłoszenie uczestnika nie zostanie przyjęte, jeżeli utwory w jego programie nie będą zgodne z Regulaminem Konkursu.


Jury Konkursu powołuje Dyrektor PSM I stopnia w Limanowej. Postanowienia Jury są nieodwołalne.


W Konkursie przewidziane są następujące nagrody: I, II, III oraz wyróżnienia. Laureaci otrzymują dyplomy z wyróżnieniem i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy i szkoły biorące udział otrzymują dyplomy uczestnictwa.


Uczniowie, nauczyciele i akompaniatorzy przyjeżdżają na podstawie delegacji. Koszty podróży i wyżywienia pokrywają szkoły delegujące.


Szczegółowy harmonogram Konkursu zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły. Przydział sal do rozegrania się przed występem otrzymają uczestnicy w dniu Konkursu.


Ze względu na kształcący charakter przesłuchań zainteresowani nauczyciele będą mieli możliwość wziąć udział w konferencji podsumowującej po zakończeniu Konkursu.


Wpisowe w kwocie 100 złotych od uczestnika należy przekazać na konto Rady Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Grażyny Bacewicz w Limanowej ul. Kościuszki 23 – numer konta : 36 2030 0045 1110 0000 0276 4830 Wpisowe nie podlega zwrotowi.


Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie należy nadesłać do dnia 25 marca 2022 roku. Kartę zgłoszenia ( do pobrania poniżej) wraz z kopią dowodu wpłaty należy wypełnić komputerowo i przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat-psm@wp.pl


Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela mgr Edyta Lachor – Mitkowska – za –ca dyrektora w poniedziałki i czwartki w godz. 14.30 – 17.00 tel. 0183371-109

Karta zgłoszenia - SKRZYPCE.

Karta zgłoszenia - WIOLONCZELA.

Karta zgłoszenia - GITARA.

© 2009 - 2022 PSM Limanowa - created by pamos