PSM Limanowa

Zasady rekrutacji

PSM I st w Limanowej ogłasza nabór do klas pierwszych na rok 2021/2022.

Egzamin wstępny odbędzie się dnia 14 czerwca 2021 roku.

Zajęcia przygotowawcze do egzaminów wstępnych odbędą się w terminach:

Dokumenty można składać w sekretariacie szkoły lub w formie skanu drogą elektroniczną na adres sekretariat-psm@wp.pl do dnia 7 czerwca 2021r.

Dokumenty które należy przesłać to:

  1. Wypełniony kwestionariusz (skrócony akt urodzenia do wglądu)
  2. Zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia kandydata (w przypadku instrumentów dętych wymagane jest zaświadczenie o braku przeciwwskazań do gry na tych instrumentach)
  3. Podanie o przyjęcie do szkoły z zaznaczeniem wyboru instrumentu (należy także zaznaczyć czy dziecko posiada dany instrument)
  4. 1 fotografię
  5. Opłata za egzamin wynosi 30 zł. Płatne w sekretariacie lub przelewem - nr konta: 36 2030 0045 1110 0000 0276 4830.

W związku z możliwymi utrudnieniami zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w szkole muzycznej będzie można dostarczyć później - najpóźniej w dniu przesłuchania kandydata.

Kwestionariusz osobowy do pobrania w formacie pdf

Kwestionariusz osobowy do pobrania w formacie doc

Wzór podania do pobrania w formacie pdf

Wzór podania do pobrania w formacie doc

© 2009 - 2020 PSM Limanowa - created by pamos