PSM Limanowa
Czym jest tedy muzyka ? Jest mową. Człowiek chciałby tą mową wyrazić myśli; ale nie myśli, które by się dało przełożyć na pojęcia, tylko myśli muzyczne.

Anton Webern

Limanowa, z dawien dawna miała szczęście do ludzi mądrych i oddanych, którzy umiłowali to miasto i tę Ziemię. W gronie tym znaleźli się Mieczysław Mordarski, Ludwik Mordarski, Roman Szumilas i Stanisław Kita. Rozumiejąc potrzebę kształcenia uzdolnionej muzycznie młodzieży terenu Limanowszczyzny, postanowili założyć w roku 1953 Społeczne Ognisko Muzyczne. Pomimo trudnych warunków lokalowych, zainteresowanie kształceniem muzycznym było duże - wychowankowie do dziś wspominają zapał pedagogów.

W roku 1964 Mieczysław Mirek - założyciel i pierwszy dyrektor nowosądeckiej szkoły muzycznej, podjął działania zmierzające do utworzenia w Limanowej ogniska muzycznego. Patronat nad nowym ogniskiem objęło Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Limanowej, a w rok później przekształcono je w filię Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fr. Chopina w Nowym Sączu. Funkcję kierownika powierzono mgr Aleksandrze Zielińskiej - Pałce.

W początkowym okresie w filii uczyło się 30 uczniów w klasie fortepianu, skrzypiec, klarnetu trąbki i akordeonu. Kadra nauczycielska składała się w większości, z nauczycieli dojeżdżających z Nowego Sącza. W roku 1966 Filia otrzymała na własność budynek przy ulicy Kościuszki 23, który wymagał gruntownego remontu.

W kronice szkolnej z lat 1965 - 1969 czytamy: " Początki działalności szkoły, mimo nie najlepszych warunków lokalowych ( stary budynek, brak kanalizacji) były bardzo udane. Ogromny zapał uczniów rzetelna pomoc Komitetu Rodzicielskiego, a przede wszystkim życzliwość i zrozumienie ze strony władz miasta sprzyjały rozwojowi szkoły"

Z dniem 1 .09. 1969 r. Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki filia PSM w Nowym Sączu stała się samodzielną Państwową Szkołą Muzyczną I stopnia. Na stanowisko dyrektora został powołany mgr Kazimierz Błachut. Trudna była to rola gdyż przypadła mu w udziale organizacja samodzielnej placówki i przygotowanie pełnej dokumentacji dotyczącej remontu szkoły. Po jego odejściu do PSM w Nowej Hucie, od marca 1971r. dyrektorem została mgr Aleksandra Zielińska-Pałka, która kierowała szkołą z ogromnym poświęceniem. Na przełomie lat 1976/1977 w związku z rosnącym zainteresowaniem nauką w szkole muzycznej, dobudowano nowe skrzydło, w którym powstały nowe sale lekcyjne, sala koncertowa, pokój nauczycielski i dwa mieszkania służbowe. Zmiana na stanowisku dyrektora następuje w 1982r. Przez kolejnych siedem lat obowiązki te pełni mgr Halina Waszkiewicz - Rosiek. W 1984r. Szkole nadano imię Grażyny Bacewicz, a dwa lata później wpisano ją do Klubu Przodujących Szkół. Od 1989 r. dyrektorem Szkoły zostaje mgr Marian Wrona. Sale teoretyczne wyposażono w sprzęt audio i płytotekę kompaktową.

W roku 1996 stanowisko dyrektora obejmuje mgr Halina Dyczek .Ze względu na dwie powodzie, które w roku 1997 i 1998 dokonały ogromnych zniszczeń w Limanowej dla nowej dyrektor były to trudne lata. Powódź nie oszczędziła także szkolnego budynku i przyległego terenu. W 1998r. po przeprowadzeniu wnikliwej ekspertyzy technicznej i geologicznej podjęta została decyzja o gruntownym remoncie budynku. Ważnym wydarzeniem był także zakup i sprowadzenie z Japonii fortepianu marki "Kawai". Od roku 2002 do chwili obecnej obowiązki dyrektora szkoły pełni mgr Wincenty Curzydło. Kontynuując kierunek działań swojej poprzedniczki w kolejnych latach podejmuje dalsze prace remontowe. W całym budynku wymieniono okna, budynek został ocieplony i otrzymał nową elewację oraz nowe pokrycie dachu. Wyremontowano salę koncertową i sale lekcyjne. Szkolny parking znacznie powiększony, co stanowi duże udogodnienie dla rodziców dowożących dzieci. Cały obiekt szkolny jest ogrodzony i monitorowany. Należy podkreślić, że troska dyrektora o stan budynku i warunki pracy, idzie w parze z dbałością o jakość pomocy dydaktycznych. Są one uzupełniane na bieżąco.

Od roku 1986 szkoła jest pomysłodawcą i organizatorem, cieszącego się dużym zainteresowaniem Małopolskiego Konkursu Młodych Skrzypków, Wiolonczelistów i Gitarzystów Szkół Muzycznych I stopnia. Szeroka działalność artystyczna, edukacyjna oraz współpraca z organizacjami i instytucjami regionu sprawiają, że szkoła pełni bardzo ważną rolę w życiu kulturalnym miasta i powiatu. Ma duży wpływ na całe środowisko, zaspokaja jego potrzeby artystyczne podnosząc ogólny poziom kultury muzycznej ziemi limanowskiej.

Iwona Śliwa

© 2009-2016 PSM Limanowa - created by pamos