PSM Limanowa

Nauczyciele PSM I stopnia w Limanowej

Dyrektor

Z-ca dyrektora

Klasa fortepianu

Klasa skrzypiec

Klasa wiolonczeli

Klasa gitary

Klasa akordeonu

Klasa fletu

Klasa klarnetu

Klasa saksofonu

Klasa trąbki

Klasa perkusji

Klasa przedmiotów teoretycznych

Chór

Orkiestra

Biblioteka

[Powrót do góry]

Pracownicy PSM I st. w Limanowej

Administracja

Pracownicy obsługi

[Powrót do góry]

© 2009-2017 PSM Limanowa - created by pamos